Rodzaje licencji Agisoft Metashape

1. Node-Locked License (poprzednio Stand-ALone License)

Node-Locked License Pobierz program Zakup (wersja Standard) Zakup (wersja Professional)

2. Floating License (licencja pływająca)

Floating License Pobierz program Zakup licencji pływającej (Floating) - prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

3. Educational License (licencja edukacyjna)

Educational License Pobierz program Zakup (wersja Standard) Zakup (wersja Professional)

Uwaga:

Porównanie obu wersji Agisoft Metashape