Agisoft MetashapeProfessional

Agisoft Metashape Professional jest z powodzeniem wykorzystywany przez ekspertów różnych dziedzin m.in.: archeologii

Najbardziej profesjonalne rozwiązanie do modelowania 3D i fotogrametrii

Agisoft Metashape to nowoczesne rozwiązanie programistyczne służące do do modelowania 3D i fotogrametrii. Oprogramowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby dostarczać wyniki specyficzne dla danych branż. Narzędzie opiera się również na technikach uczenia maszynowego w celu przetwarzania końcowego i analizy danych.

Agisoft Metashape pozwala na przetwarzanie obrazów z kamer RGB lub wielospektralnych. Należą do nich systemy z wieloma kamerami. Program umożliwia również przetwarzanie do gęstych chmur punktów, tworzenie teksturowanych wielokątnych modeli, prawdziwą ortomozaikę georeferencyjną, DSM / DTM. Ponadto dalsze przetwarzanie końcowe pozwala wyeliminować cienie i artefakty tekstury z modeli, sklasyfikować chmury gęstych punktów lub np. dokonać obliczeń wskaźników wegetacji i pozyskiwać informacje o ekstraktach dla rolnictwa.

BUDOWANIE

Fotorealistyczne i bardzo szczegółowe modele 3D, tworzenie gęstej chmury punktów, a także Cyfrowe Modele Wysokościowe (DEM) mogą mieć wiele zastosowań, od efektów wizualnych po projekty inżynierskie.

MIERZENIE

Wysoce dokładne modele wielokątowe oraz Numeryczne Modele Powierzchni (DSM) zrekonstruowane przy pomocy Agisoft Metashape gwarantują dokładne pomiary powierzchni i objętości oraz analizę terenu.

WIZUALIZACJA

Dzięki obróbce sieciowej Metashape generuje złożone z wielu fragmentów hierarchiczne modele dla dużych obszarów, co umożliwia inspekcję na laptopie średniej klasy przy użyciu załączonego Agisoft Viewer.

BARDZO SZYBKI I DOKŁADNY

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii program Agisoft Metashape umożliwia bardzo szybkie przetwarzanie zapewniając bardzo dokładne wyniki zarówno dla zdjęć lotniczych, jak i bliskiego zasięgu (do 3 cm dla lotniczych i do 1 mm do fotografii bliskiego zasięgu).

PRZETWARZANIE LOKALNE LUB W CHMURZE

Agisoft Metashape ma możliwość przetworzenia ponad 50 000+ zdjęć poprzez lokalny klaster. Wszytko to dzięki funkcjonalności przetwarzania rozproszonego. Ponadto projekt może być wysłany chmury, aby zminimalizować koszty sprzętu. Wówczas opcje przetwarzania są nadal dostępne.

INTUICYJNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I TRYB STEREO

Oprogramowanie posiada intuicyjny interfejs, który jest prosty do opanowania nawet przez osobę, która nie jest specjalistą. Natomiast osoby zajmujące się profesjonalnie fotogrametrią mogą korzystać z zaawansowanych funkcji np. trybu stereo. Ponadto mają możliwość kontrolowania dokładności wyników z generowanym raportem pod koniec przetwarzania.


Najważniejsze cechy oprogramowania Agisoft Metashape

 1. Elastyczny wybór czujnika, dla kamer sferycznych, typu rybie oko oraz pełnoklatkowych, jak również systemów z wieloma kamerami.
 2. Większa precyzja dla danych zarejestrowanych kamerami konsumenckimi w przypadku niestabilnych parametrów orientacji wewnętrznej, dzięki pracy z parametrami stałymi dla zdjęć.
 3. Analiza niepewności pomiarowej wyników, dzięki danym kowariancji dostępnym dla wszystkich parametrów BBA.
 4. Wygodna, ręczna wektoryzacja z par stereo za pomocą okularów anaglifowych lub specjalistycznych wyświetlaczy 3D.
 5. Linie brzegowe automatycznie omijają budynki i inne obiekty, aby generować bezkrawędziowe ortomozaiki oparte na DTMs.
 6. Usuwanie cieni i artefaktów tekstury z modeli.
 7. Automatyczna klasyfikacja gęstych chmur punktów.
 8. Zoptymalizowane działanie dla wielo-rdzeniowych systemów CPU i GPU.
 9. Dokładne przetwarzanie fotografii przestrzennej.
 10. Niezwykle dokładne pomiary wykorzystywane np. w górnictwie.
 11. Indywidualne obliczanie indeksu wegetacji dla rolnictwa i zarządzania środowiskiem.
 12. Przetwarzanie zdjęć z dowolnej kamery cyfrowej.
 13. Obsługa zdjęć ukośnych dla architektury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
 14. Wysoka szczegółowość i fotorealizm.

Agisoft PhotoScan vs Agisoft Metashape

Bardzo szczegółowe generowanie siatki na podstawie map głębokości

Za pomocą Agisoft Metashape Professional możliwe jest bardzo szczegółowe generowanie siatki na podstawie map głębokości

Ulepszona opcja filtrowania podczas gęstego dopasowywania stereo pomaga zredukować szum na końcowej powierzchni. Dzięki temu możliwe jest zachowanie cienkich struktur w scenie. Nowa metoda generowania siatki oparta na podstawie mapy głębi (otrzymana bezpośrednio z danymi map głębokości) pozwala na rekonstrukcję wyjątkowo szczegółowej geometrii wykorzystując wszystkie dostępne informacje. Obsługa akceleracji GPU znacznie przyspiesza przetwarzanie. Dodatkowo znacznie zmniejszone jest zużycie pamięci w porównaniu do poprzednich wersji programu.

Automatyczna wieloklasowa klasyfikacja gęstej chmury punktów

Za pomocą Agisoft Metashape Professional możliwa jest Automatyczna wieloklasowa klasyfikacja gęstej chmury

Agisoft Metashape jest wzbogacony o techniki uczenia maszynowego. Takie podejście umożliwia odpowiednią interpretację zeskanowanych danych. Funkcja klasyfikacji semantycznej automatycznie grupuje punkty fotogrametryczne do klas ziemi, roślinności, budynków, dróg i samochodów. Producent planuje dasze udoskonalanie opcji automatycznej klasyfikacji.

Opcje przetwarzania w chmurze

Za pomocą Agisoft Metashape Professional możliwe jest przetwarzanie danych w chmurze

Agisoft Metashape jest zoptymalizowanym narzędziem pod względem wielordzeniowych procesorów i systemów wieloprocesorowych. Dzięi tremu możliwe jest szybkie generowanie wyników. Przetwarzanie rozproszone w klastrze HPC pomaga przyspieszyć wszystkie obliczenia nawet dla bardzo dużej ilości danych. Oprogramowanie Agisoft również posiada opcję przetwarzania danych w chmurze, która jest zintegrowana w interfejsie użytkownika apliacji. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie chcą inwestować w strukturę sprzętową. W zależności od wymgań danego projektu producnt oferuje różne plany płatności.


Przykłady praktycznych zastosowań Agisoft Metashape Professional

Geodezja i mapowanie

Agisoft Metashape Professional to świetne narzędzie do przetwarzania obrazowania lotniczego. Dzięki niemu możliwe jest wygenerowanie gęstej chmury punktów i klasyfikacja do ortomozaik o wysokiej rozdzielczości, jak również wyeksportowanie bardzo szczegółowych Cyfrowych Modeli Powierzchni (DSM) i Terenu (DTM), nie wspominając o dokładnych modelach wielokątowych obiektów dużych rozmiarów.

Za pomocą Agisoft Metashape Professional możliwe jest tworzenie Cyfrowych Modeli Powierzchni i Terenu

Architektura i konserwacja obiektów dziedzictwa kultury

Z dużym powodzeniem Metashape Professional jest wykorzystywany do modelowania elewacji i wnętrza historycznych budynków. Po otrzymaniu ortorektyfikowanych zdjęć takich obiektów, mogą być one użyte do tworzenia wirtualnych wycieczek lub służyć jako makiety ilustrujące muzealne wystawy. Modele 3D częściowo zniszczonych zabytków i artefaktów stanowią miarodajną podstawę do prac konserwacyjnych dzięki niespotykanej dokładności.

Górnictwo

Wysoce dokładne modele geometryczne tworzone przez Metashape pozwalają na dokładne pomiary objętości zarówno wykopalisk jak i zwałowisk. Korzystając ze zdjęć lotniczych wykonywanych w odstępach czasu, można kontrolować zmiany objętości, erozję gleby czy cofanie się lodowców. Automatyczna detekcja sygnałów nie-kodowanych oszczędza czas użytkowników w nadzorczych projektach z powtarzalnością obserwacji.

Metashape umożliwia pomiary zmian objętości wykopalisk lub zwałowisk

Nadzór rolny i przyrodniczy

Dzięki obsłudze obrazowania panchromatycznego, wielospektralnego i termalnego, Metashape Professional przydaje się w projektach uwzględniających dane z niestandardowych źródeł np. zmiany roślinności, analiza gleby, pożary czy badania nocne. Eksportowanie wielospektralnej ortomozaiki umożliwia wyliczenie wskaźników tak jak m.in.: Znormalizowany Różnicowy Wskaźnik Wegetacji (NDVI).

Metashape Professional obsługuje obrazowanie panchromatyczne, wielospektralne i termalne

Archeologia i dokumentacja

Archeologia coraz bardziej polega na metodach fotogrametrycznych, zarówno w przypadku modelowania artefaktów jak i mapowania wykopalisk. Metashape jest często wykorzystywany do dokumentacji miejsc archeologicznych, rekonstrukcji i pomiarów dawnych przedmiotów, a nawet do badań roślinności w celu odnalezienia znajdujących się pod ziemią pradawnych ruin.

Coraz częsciej Metashape Professional jest wykorzystywany do modelowania artefaktów i mapowanie wykopalisk archeologicznych

Efekty wizualne i projektowanie gier

Ze względu na wyjątkowy poziom szczegółowości i fotorealizm, Metashape Professional spełnia wysokie wymagania branży animacyjnej i jest wykorzystywany przy produkcji gier oraz filmów. Najwięcej pochwał zbierają rezultaty obrazowania twarzy i ciała.

Nauka korzystania z Agisoft Metashape oraz wsparcie dla użytkowników

Jeśli zastanawiają się Państwo czy korzystanie z Agisoft Metashape jest skomplikowane dla początkującej osoby, prosimy mieć na uwadze, że do dyspozycji mają Państwo wiele oferowanych przez producenta materiałów. Na stronie Agisoft znajdują się tutoriale dla początkujących i średnio-zaawansowanych użytkowników, które szybko zaznajomią Państwa z tematem i pozwolą sprawnie korzystać z programu. Dodatkowo, producent posiada też własny kanał w serwisie YouTube, gdzie umieszcza lekcje wideo, a także przykłady wykorzystania Metashape przez innych użytkowników.

Agisoft posiada też bardzo aktywną społeczność, która także publikuje filmy dotyczące własnych projektów, jak i artykuły. Jest to dobry sposób podniesienia swoich umiejętności do poziomu zaawansowanego. Najwięcej informacji na temat obsługi programu, a także porad w sprawie konkretnych problemów, znajdą Państwo na oficjalnym forum.

Agisoft Metashape Standard

Firma Agisoft oferuje także mniej zaawansowaną wersję Metashape - Standard. Jest to znacznie uproszczone narzędzie, które jest też bardziej przystępne cenowo. Zapraszamy do zapoznania się z uproszczonym porównaniem obu wersji programów Agisoft Metashape.

Porównanie obu wersji Agisoft Metashape

Wersja testowa i pobieranie

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z możliwości przetestowania rozwiązań firmy Agisoft. W tym celu należy wypełnić krótki formularz. Otrzymany na wskazany adres e-mail testowy klucz licencyjny Agisoft Metashape Professional pozwoli Państwu sprawdzić działanie w pełni funkcjonalnej wersji tej aplikacji przez okres 30 dni. Aby przetestować wersję Standard, należy skontaktować się z producentem za pomocą poczty elektronicznej. Obie wersje można pobrać ze strony Agisoft.