Często Zadawane Pytania

Aktywacja/Dezaktywacja licencji

Instrukcja aktywacji licencji Floating.

Aktywacja licencji Floating obejmuje kilka czynności:
- wdrożenie i aktywacja Floating License Server (FLS),
- aktywacja kluczy licencji floating - która w danym momencie przyznaje pewną liczbę równoczesnych zastosowań Metashape Professional zgodnie z zakupioną licencją Floating (liczba licencji w puli),
- umieszczenie pliku licencji (.lic) po stronie klienta, który będzie łączył się z serwerem licencji (FLS) dla przypadku, gdy automatyczne nadawanie licencji nie jest obsługiwane.

Dokładna instrukcja opisująca te powyższe kroki znajduje się pod linkiem: https://agisoft.freshdesk.com/support/solutions/articles/31000133073-floating-license-activation-procedure

Instrukcje instalacji można znaleźć również w poradniku znajdującym się na stronie producenta: tutaj

Jak przenieść licencję na inny komputer?

Licencja Stand-Alone lub Educational może byc przenoszona z jednego komputera na drugi przy pomocy funkcji dezaktywacji / aktywacji.

Aby dezaktywować program Agisoft na pierwszym urządzeniu, należy znaleźć zakładkę programu Help Menu -> Activate product Command -> naciśnięcie przycisku Deactivate. Po wykonaniu tej czynności można uruchomić procedurę aktywacji na drugim komputerze: Help Menu -> Activate product command -> wprowadzenie klucza licencyjnego -> naciśnięcie przycisku Activate.

Aktywacja i dezaktywacja jest również możliwa z wiersza poleceń (terminalu) przy pomocy argumentów --activate lub - deactivate.

System Windows:
metashape.exe --activate 11111-22222-33333-44444-55555
metashape.exe --deactivate

Mac OS X (należy uruchomić plik wykonywalny z zawartości pakietu aplikacji):
MetashapePro.app/Contents/MacOS/MetashapePro --activate 11111-22222-33333-44444-55555
MetashapePro.app/Contents/MacOS/MetashapePro --deactivate

Ta sama licencja jest ważna dla systemów operacyjnych: Windows, Mac OS i Linux. Wystarczy pobrać odpowiedni pakiet instalacyjny ze strony producenta: http://www.agisoft.com/downloads/installer/ .

Należy pamiętać, że deinstalacja programu z komputera nie powoduje automatycznej dezaktywacji licencji.

Jak odinstalować program Agisoft Metashape?

Przed odinstalowaniem programu Agisoft Metashape należy go najpierw dezaktywować zgodnie z procedurą.

Pierwszą metodą jest dezaktywacja w programie Agisoft. Należy wybrać zakładkę Help Menu->Activate product command->Deactivate.

Dezaktywacja może być również wykonana z poziomu wiersza poleceń przy pomocy argumentu --deactivate:

dla systemu Windows:
metashape.exe --deactivate

dla Mac OS X (na przykład dla Metashape w wersji Professional):
MetashapePro.app/Contents/MacOS/MetashapePro --deactivate

dla systemu Linux:
./Metashape.sh --deactivate

Sama deinstalacja programu nie spowoduje automatycznej dezaktywacji licencji. Jeśli oprogramowanie zostało już wcześniej odinstalowane, należy ponownie zainstalować program i uruchomić ponownie procedurę dezaktywacji (tak jak opisano powyżej).

Aby odinstalować program Agisoft Metashape w systemie operacyjnym Windows należy otworzyć Panel sterowania -> Programy i funkcje, a następnie znaleźć program Agisoft Metashape na liście zainstalowanych programów. Następnie należy zaznaczyć go i kliknąć przycisk Odinstaluj.

Czy jest możliwość wypróbowania pełnej funkcjonalności oprogramowania Agisoft Metashape przed zakupem?

Całkowicie darmowa wersja próbna jest dostępna na stronie producenta. Wersja demo ma calkowicie zablokowane funkcje zapisywania i eksportu.

Istnieje możliwość przetestowania pełnej wersji programu (przez okres 30 dni), który można zamówić poprzez wysłanie zapytania na adres producenta: info@agisoft.com lub poprzez formularz: http://www.agisoft.com/downloads/request-trial/.

Wersję testową można również zamówić poprzez kontakt z firmą Softnow: tutaj

Co należy zrobić z licencją Agisoft przed planowaną aktualizacją systemu operacyjnego lub zmianą sprzętu?

Przed aktualizacją systemu lub zmianą komponentów sprzętowych należy dezaktywować licencję, która jest aktywna na danym urządzeniu.

W tym celu należy w porogramie kliknąć w zakładkę Help Menu -> Activate Produkt, w której znajduje się opcja dezaktywacji. Drugim sposobem jest wpisanie argumnetu --deactivate dla danego systemu operacyjnego w wierszu poleceń.

Czy klucz licencyjny mogę aktywować na systemach 32 lub 64-bitowych?

Tak, ten sam klucz licencyjny może być aktywowany zarówno w systemie 32-bitowym, jak i w systemie 64-bitowym. Jednak producent nie zaleca używania oprogramowania na urządzeniach z systemami 32-bitowymi ze względu na ograniczenia w jego wydajności.

Czy licencja Agisoft Metashape jest wieczysta?

Tak, licencja Agisoft Metashape nie ma ograniczeń czasowych. Ponadto liencja obejmuje wsparcie mailowe wsparcie techniczne przez okres 12 miesięcy oraz uprawnia do bezpłatnych aktualizacji do wersji 1.9.x (aktualny numer wersji znajduje się na stronie producenta).

Możliwości użycia Agisoft Metashape

Czy potrzebuję specjalnego aparatu, aby zrobić zdjęcia do programu Metashape?

Nie. Takie zdjęcia można wykonać każdym aparatem cyfrowym. Ale by osiągnąć lepsze wyniki rekonstrukcji, ważne jest by użyć aparatu wysokiej jakości z odpowiednią rozdzielczością obrazu.

Czy muszę ustawiać zdjęcia ręcznie?

Nie, nie musisz. Agisoft Metashape automatycznie określa pozycje aparatu.

Czy mogę georeferencjonować mój model?

Do georeferencjonowania modelu konieczny jest Agisoft Metashape Professional. Możesz georeferencjonować modele korzystając z dowolnego znanego położenia stacji z aparatem, lub z danych naziemnych punktów kontrolnych.

Jak mogę przedstawić wyniki mojej pracy znajomym lub klientom?

Możesz wyeksportować uzyskany model 3D w jednym z obsługiwanych formatów (np. PDF, 3DS, PLY, oraz inne) i przesłać wyeksportowany model komukolwiek chcesz. Ewentualnie, modele mogą zostać załadowane bezpośrednio z Metashape do hostów modeli 3D takich jak Verold czy Sketchfab.

Co zrobić, by skrypty w Pythonie uruchamiały się automatycznie przy starcie Metashape Professional?

Skrypty Pythona, które mają być wykonane przy starcie programu, powinny być umieszczone w następującym katalogu:

  • dla Windows: C:/users/<user name>/AppData/Local/AgiSoft/Metashape Pro/scripts/
  • dla Linuxa: /home/<user>/.local/share/data/Agisoft/Metashape Pro/scripts/
  • dla Mac OS: /Users/<user>/Library/Application Support/Agisoft/Metashape Pro/scripts/

Czy możliwe jest uruchomienie Metashape bezobsługowo z wiersza poleceń?

Nie jest to możliwe. Skrypty Pythona mogą być uruchomione tylko z okna Run Script w interfejsie Metashape Professional lub z niestandardowego menu.

Czy mogę wykorzystać ten program do skanowania ludzi?

Tak. Pamiętaj jednak, że skanowanie ludzi jest skomplikowanym zadaniem i wymaga instalacji wielu kamer, by uniknąć niechcianych efektów spowodowanych tym, że obiekt nie jest statyczny (oddychanie itp. powinny być wzięte pod uwagę). Prosimy odwiedzić odpowiednią sekcję Forum, aby otrzymać dodatkowe informacje i zasięgnąć opinii użytkowników.

Jakie są wymagania systemowe dla programu Agisoft?

Zestawienie wymagań systemowych można znaleźć tutaj

Częste błędy użytkowników Agisoft Metashape

DEM (Numeryczny Model Wysokości) eksportowany jako TIFF jest czarno-biały po otwarciu zewnętrznym programem. Co robię źle?

DEM eksportowany z Agisoft Metashape Professional korzysta z floating point TIFF. Większość typowych przeglądarek lub edytorów obrazów nie umie ich rozpoznać. Polecamy stosowanie aplikacji GIS przy pracy z DEM, na przykład GlobalMapper lub Quantum-GIS.

Próbuję eksportować ortofotomapę, ale zawsze pojawia się komunikat "Can't export orthophoto".

Ze względu na specyfikację formatu TIFF Agisoft Metashape Professional nie może zapisać plików większych niż 4GB. Zalecamy redukcję rozdzielczości przed eksportowaniem albo korzystanie z funkcji "Split in blocks".

Udało mi się wygenerować model, ale wyeksportowana ortofotomapa jest odwrócona.

Kolumny X/Longitude/Easting i Y/Latitude/Northing dla aparatów lub markerów w panelu Reference najprawdopodobniej zostały zamienione lub też układ współrzędnych nie został poprawnie wybrany w oknie ustawień panelu Reference.

Wyeksportowałem model teksturowany, ale MeshLab nie wyświetla tekstury.

Użyj krótszych nazw plików dla modelu i tekstury (mniej niż 8 symboli) i nie korzystaj z symboli Unicode.

Mój model wygląda ładnie w Metashape, ale wyeksportowany PDF jest pusty.

Upewnij się, że przeglądarka PDF jest w stanie otworzyć dokumenty 3D-PDF (potrafi to na przykład ostatnia wersja Adobe Acrobat Reader), a także że liczba poligonów / atlas tekstur nie są zbyt duże. Zalecana liczba poligonów to 50000 - 200000, a rozmiar atlasu tekstur to nie więcej niż 4096.

Dopasowanie aparatów przebiegło pomyślnie, ale pojawia się błąd "Can't Build Dense Cloud". Co mogę zrobić?

Jest kilka powodów tego problemu, oto najbardziej prawdopodobne z nich:

  • niewystarczająca liczba punktów dopasowania wewnątrz pola ograniczenia pomiędzy parami obrazów
  • brak obsługi aparatów
  • problemy z obsługiwanymi urządzeniami OpenCL
  • problemy z kalibracją aparatów

Tekstura jest czarna (lub bardzo spikselizowana), mimo że kolory wydają się być wyświetlane poprawnie w trybie cieniowania.

To wynik rozrzuconego atlasu tekstur, co prawdopodobnie spowodowane jest dużą ilością małych izolowanych części siatek w modelu. Zalecamy korzystanie z Interpolation podczas generowania siatek i usuwanie "latających" komponentów siatek wybierając Edit > Gradual selection > Connected component.

Rezultat dostosowania aparatów jest okropny - wszystkie aparaty skierowane są na ten sam punkt.

Najbardziej prawdopodobnym powodem jest skorzystanie ze scenariusza rejestrowania obrazów za pomocą obrotnicy bez zastosowanie masek do statycznego tła. W tym przypadku Metashape może użyć wyróżnione punkty z tła do określenia pozycji aparatu, co skutkuje nieprawidłowymi wynikami.