Agisoft Metashape - porównanie funkcji wersji Professional i Standard

Funkcje Metashape Professional Metashape Standard
Triangulacja fotogrametryczna + +
Gęsta chmura punktów: tworzenie i edycja + +
Modelowanie 3D: tworzenie i teksturowanie + +
Panoramy: łączenie sferycznych obrazów + +
Obsługa aparatów typu fisheye + +
Obsługa aparatów sferycznych +
Gęsta chmura punktów: klasyfikacja +
Eksport DEM (Cyfrowego Modelu Wysokościowego) - eksport georeferencyjny DSM/DTM +
Georeferencja: eksportowanie ortomozaiki +
Edycja linii ortomozaicznej +
Pomiary: odległości, powierzchnie, objętości +
Wsparcie GCP (naziemnych punktów kontrolnych) +
Autodetekcja sygnałów kodowanych i niekodowanych +
Wielospektralne obrazowanie: przetwarzanie +
Modelowanie 4D dla scen dynamicznych +
Skryptowanie Pythonem +
Przetwarzanie w sieci +
Obsługa markerów (znaczników) / słupków skali +
Obliczanie wskażników NDVI i innych +
Hierarchiczna generacja modelu kafelkowego +
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows, Mac OS X, Debian/Ubuntu + +
Licencje typu Floating +
Zakup licencji Agisoft Metashape Professional Zakup licencji Agisoft Metashape Standard

Opis funkcji Agisoft Metashape Professional

Triangulacja

Fotogrametryczna triangulacja jest podstawową funckją Agisoft Metashape
 • Przetwarzanie różnych typów obrazów: powietrzny (nadir, skośny), z bliskiej odległości
 • Wsparcie projektów wielo-aparatowych
 • Automatyczna kalibracja aparatów, wersja Professional: dodatkowo wsparcie dla fotografii fisheye i sferycznych

Chmura punktów

Metashape umożliwia tworzenie i edycję gęstej chmury punktów
 • Szczegółowe edytowanie modelu w celu uzyskania dokładnych wyników
 • Eksportowanie plików .LAS umożliwiające klasyczne przetwarzanie danych punktowych
 • Wersja Professional: dodatkowo klasyfikacja punktów w celu dostosowania rekonstrukcji geometrii

Modelowanie 3D

Trójwymiarowe modelowanie miejsc archeologicznych, budynków oraz ludzi jest możliwe za pomocą Agisoft Metashape
 • Różne opcje scen: stanowiska archeologiczne, artefakty, budynki, wnętrza, ludzie, itd.
 • Bezpośrednie przesyłanie do zasobów Verold i Sketchfab
 • Tekstura: HDR i tryb wielu plików do celów bardzo szczegółowej wizualizacji

Panoramy

Metashape w łatwy sposób umożliwia łączenie zdjęć w 360-stopniowy obraz panoramiczny
 • Rekonstrukcja 3D dla danych uchwyconych aparatem z tej samej pozycji, o ile obecne są przynajmniej dwie pozycje aparatów
 • Łączenie 360-stopniowych zdjęć panoramicznych z danych pochodzących z jednej pozycji aparatu

Eksport DEM

Agisoft Metashape pozwala na eksportowanie Cyfrowego Modelu Wysokościowego
 • DSM/DTM
 • Numeryczny Model Powierzchni i/lub Terenu w zależności od projektu
 • Georeferencja w oparciu o metadane EXIF/rejestr lotu: Dane GPS/GCP
 • Wsparcie dla rejestru EPSG układów współrzędnych: WGS84, UTM, itp.

Georeferencja

Za pomocą Metashape można wyeksportować georeferencję ortomozaiki
 • Georeferencja ortomozaiki: najbardziej kompatybilny z GIS format GeoTIFF; plik .KML dla Google Earth
 • Eksportowanie w częściach bardzo dużych projektów
 • Korekcja kolorów dla jednorodnej struktury

Pomiary

Pomiary odległości, powierzchni i objętości moga także zostać wykonane przy pomocy Agisoft Metashape
 • Wbudowane narzędzia do pomiaru odległości, powierzchni i objętości
 • Dla przeprowadzenia zaawansowanej analizy metrycznej możliwość eksportu rezultatów za pomocą różnorodnych formatów i łatwego przekazania do zewnętrznych aplikacji

Wsparcie GCP

Agisoft Metashape oferuje wsparcie dla naziemnych punktów kontrolnych
 • Importowanie GCP (Ground Control Points) w celu kontroli dokładności wyników
 • Automatyczna detekcja kodowanych i niekodowanych obiektów do szybkiego wprowadzania GCP
 • Narzędzie paska skali do ustalania odległości referencyjnej bez użycia narzędzi pozycjonujących

Autodetekcja sygnałów

Zarówno sygnały kodowane jak i niekodowane są automatycznie wykrywane przez Metashape
 • Oszczędność czasu i większa precyzja rozmieszczenia znaczników dzięki automatyzacji detekcji
 • Wsparcie dla sygnałów kodowanych 12-, 16- i 20-bitowych
 • Możliwość automatycznej detekcji sygnałów niekodowanych po dopasowaniu zdjęć

Wielospektralne obrazowanie

Metashape potrafi przetwarzać różne typy obrazowania m.in.: wielospektralne
 • Przetwarzanie obrazowania RGB, NIR, termicznego i wielospektralnego
 • Szybka rekonstrukcja oparta na preferowanym kanale
 • Wielokanałowe eksportowanie ortomozaiki w celu dalszych obliczeń NDVI i analizy

4D dla scen dynamicznych

Agisoft Metashape jest wykorzystywany przy tworzeniu efektów wizualnych modeli 3D w sekwencji czasu
 • Przetwarzanie danych z wykorzystaniem stacji wielo-aparatowych dla kreatywnych projektów np. sztuki kinematograficznej, branży gier, itp.
 • Podstawa licznych efektów wizualnych modeli 3D rekonstruowanych w sekwencji czasu

Skryptowanie Pythonem

Użycie skryptów Pythona jest sposobem szczegółowej kontroli funkcjonowania Agisoft Metashape
 • Poza przetwarzaniem partiami główny sposób obejścia się bez interwencji użytkownika, umożliwia znaczne dostosowanie
 • Szablon z parametrami dla kilku podobnych zbiorów danych, kontrola pośrednich wyników przetwarzania itp.

Przetwarzanie w sieci

Dzięki rozłożeniu obliczeń na sieć komputerów Metashape dobrze radzi sobie z przetwarzaniem bardzo dużych zbiorów
 • Obliczenia rozdzielone na całą sieć komputerową w celu skorzystania z połączonej mocy wielu węzłów, szczególnie przydatne w kontekście przetwarzania ogromnych zbiorów danych w ramach jednego projektu